fbpx             

Rola kozła ofiarnego w rodzinie alkoholowej

Kozłem ofiarnym w rodzinie alkoholowej najczęściej jest „środkowe dziecko”. Często uważane jest za trudne oraz nieodpowiedzialne i jest przeciwieństwem pierwszego dziecka czyli bohatera rodzinnego, który uważany jest za wzór do naśladowania zarówno w domu jak i w szkole.

Zdarza się, że takie dziecko określane jest przez swoje najbliższe otoczenie jako wyrzutek lub czarna owca. 

Bądź rodzicem pozytywnym! Twoje dziecko cię obserwuje

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad swoją postawą wobec dzieci? Twoje pociechy, szczególnie w młodszych latach, są odzwierciedleniem  charakterystycznych zachowań, z którymi spotykają się na co dzień. Twoich zachowań. Dzieci często nie tylko je powielają, ale również naśladują sposób mówienia, a niekiedy nawet myślenia, co w większości przypadków nie jest zauważane przez rodziców.

Czasami zadajesz sobie pytanie – dlaczego moje dziecko postępuje w taki,

Maluszki lubią gimnastykę

Żeby pozwalać świeżo narodzonemu maleństwu rosnąć i rozwijać się prawidłowo, trzeba wspierać jego naturalną potrzebę ruchu. Dzięki ćwiczeniom od pierwszych dni życia będziemy wspierać jego rozwój, a maluszek, spragniony bliskiego kontaktu cielesnego i słownego z rodzicem, przyjmie każdą formę zabawy.

Podczas ćwiczeń z dzieckiem rodzic musi być pewien swoich ruchów, żeby dziecko czuło się bezpiecznie.

Jak ćwiczyć słuch dziecka?

Dziecko rozumie naszą mowę dużo wcześniej, niż jest w stanie wypowiedzieć pierwsze słowa. Dzieje się tak, dzięki temu, że nas słucha. Właśnie dlatego warto od pierwszych miesięcy życia opowiadać dziecku świat. Jednak to nie jedyny sposób, by kształtować słuch. We wspieraniu prawidłowego rozwoju dziecka w każdym wieku ważną rolę odgrywają ćwiczenia słuchowe. Są one również jednym z elementów terapii logopedycznej. 

Jak przygotować się na pierwszą wizytę u logopedy?

Pierwsza wizyta u logopedy wiąże się ze stresem zarówno u dziecka, jak i jego rodziców. Aby uniknąć niepotrzebnych nerwów, warto się do tej wizyty odpowiednio przygotować. Badanie logopedyczne nie jest bolesne ani nieprzyjemne. Celem pierwszej wizyty u logopedy jest przeprowadzenie wnikliwej i rzetelnej diagnozy, a w konsekwencji, jeżeli istnieje taka potrzeba, przekazanie wskazówek do wpierania rozwoju mowy dziecka bądź przygotowanie planu dalszego postępowania terapeutycznego z dzieckiem.

Internet, telewizja, telefon, tablet – zagrożenia czy wyzwania?

Już u niemowlaków rodzice zauważają szczególne zainteresowanie telefonem czy tabletem, które kuszą dźwiękami i kolorami. Dzieci 2 – 3 letnie nierzadko potrafią przynajmniej w podstawowym zakresie obsługiwać te urządzenia, które czasem stają się ulubioną zabawką. Rodzice dzieci starszych mówią o tym, że ich pociecha lepiej radzi sobie z komputerem, tabletem czy nowoczesnym telefonem niż oni sami.

Rola rodziców w terapii logopedycznej dziecka

Dziecko ma kontakt z logopedą najczęściej tylko raz w tygodniu przez pół godziny lub godzinę. W tak krótkim czasie trudno jest się czegoś nauczyć, coś naprawić, zbudować coś od podstaw. I tu właśnie otwiera się pole do popisu dla rodziców. Kluczowych partnerów logopedy w pracy nad wadą wymowy u dziecka.

Wyobraźmy sobie kogoś,

Możliwości kształcenia uczniów z niepełnosprawnością

Wszystkie dzieci z niepełnosprawnością mają możliwość kształcenia zgodnie ze swoimi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Różne możliwości kształcenia uczniów niepełnosprawnych pozwalają na wybór optymalnej dla danego dziecka szkoły – z punktu widzenia jego potrzeb na danym etapie.

Decyzja o tym, jaka forma kształcenia jest najodpowiedniejsza dla danego dziecka, należy do ważnych wyborów życiowych, stąd ogromna odpowiedzialność ciążąca na osobach je podejmujących – pracownikach poradni i rodzicach.

Jak nauczyć przedszkolaka czytania i pisania?

Rozwój myślenia i mowy idą w parze. Rozwój tych zdolności jest pod wieloma względami procesem trwającym przez całe życie. Brak odpowiednich ćwiczeń werbalnych we wczesnych latach życia może w poważnej mierze przeszkodzić rozwojowi umiejętności czytania w przyszłości.

Dojrzałość do uczenia się wiąże się z takim etapem rozwoju dziecka, w którym może ono przyswajać nowe rzeczy z łatwością,

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka w okresie przedszkolnym

Podstawowym środowiskiem kształtowania myślenia i mowy jest rodzina. Rozwój tych funkcji przebiega niemal automatycznie w związku z różnymi sytuacjami, z którymi na co dzień spotyka się dziecko: ubieraniem, rozbieraniem, myciem, jedzeniem, zabawą, zajęciami domowników.

Dziecko ma okazję o wszystko pytać na bieżąco i zwykle otrzymuje cierpliwą odpowiedź. Ma to szczególne znaczenie w tzw.

12

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH