fbpx             

Wadliwa wymowa głoski R. Jak ćwiczyć ich wymowę w domu?

Głoska R pojawia się najpóźniej w systemie językowym dziecka. Utrwala się między 5 a 6 rokiem życia. Gdyby tak się nie stało, powinniśmy niezwłocznie zwrócić się do logopedy o pomoc w wywołaniu i utrwaleniu prawidłowych dźwięków. Oto kilka wskazówek jak rozpoznać, że powinniśmy zadziałać.

ROTACYZM– jest to zaburzona artykulacją głoski R.

Istnieją różne realizacje tych głosek:

  1. MOGIROTACYZM– 

Sposoby na domową higienę głosu. Jak dbać o własne struny głosowe?

Dźwięki są jednym z istotniejszych źródeł informacji o otaczającym nas świecie. Mowa natomiast to podstawowy środek porozumiewania się ludzi, którzy za jej pomocą są w stanie wyrazić swoje emocje, uczucia.

Głos to złożone zjawisko dźwiękowe oraz mechaniczne. Do jego wytwarzania niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie tzw. traktu głosowego składającego się z:

  •  aparatu oddechowego,

Rola kozła ofiarnego w rodzinie alkoholowej

Kozłem ofiarnym w rodzinie alkoholowej najczęściej jest „środkowe dziecko”. Często uważane jest za trudne oraz nieodpowiedzialne i jest przeciwieństwem pierwszego dziecka czyli bohatera rodzinnego, który uważany jest za wzór do naśladowania zarówno w domu jak i w szkole.

Zdarza się, że takie dziecko określane jest przez swoje najbliższe otoczenie jako wyrzutek lub czarna owca. 

Maluszki lubią gimnastykę

Żeby pozwalać świeżo narodzonemu maleństwu rosnąć i rozwijać się prawidłowo, trzeba wspierać jego naturalną potrzebę ruchu. Dzięki ćwiczeniom od pierwszych dni życia będziemy wspierać jego rozwój, a maluszek, spragniony bliskiego kontaktu cielesnego i słownego z rodzicem, przyjmie każdą formę zabawy.

Podczas ćwiczeń z dzieckiem rodzic musi być pewien swoich ruchów, żeby dziecko czuło się bezpiecznie.

Konsekwencje problemów z integracją sensoryczną.

SI – Integracja Sensoryczna problemy

Obserwacja i badania wykazują, że zaburzenia integracji sensorycznej (SI) pojawiają się już na wczesnym etapie życia dziecka, kiedy jeszcze nie rozpoznano innych nieprawidłowości w rozwoju. Wówczas są one często bagatelizowane do czasu, gdy zaczynają skutkować narastającymi problemami wymagającymi pomocy. Wczesne rozpoznanie i kompensacja może w dużej mierze zapobiec późniejszym problemom.

Jak nauczyć przedszkolaka czytania i pisania?

Rozwój myślenia i mowy idą w parze. Rozwój tych zdolności jest pod wieloma względami procesem trwającym przez całe życie. Brak odpowiednich ćwiczeń werbalnych we wczesnych latach życia może w poważnej mierze przeszkodzić rozwojowi umiejętności czytania w przyszłości.

Dojrzałość do uczenia się wiąże się z takim etapem rozwoju dziecka, w którym może ono przyswajać nowe rzeczy z łatwością,

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka w okresie przedszkolnym

Podstawowym środowiskiem kształtowania myślenia i mowy jest rodzina. Rozwój tych funkcji przebiega niemal automatycznie w związku z różnymi sytuacjami, z którymi na co dzień spotyka się dziecko: ubieraniem, rozbieraniem, myciem, jedzeniem, zabawą, zajęciami domowników.

Dziecko ma okazję o wszystko pytać na bieżąco i zwykle otrzymuje cierpliwą odpowiedź. Ma to szczególne znaczenie w tzw.

Drugi rok życia

Dwulatek to mały, niezależny człowiek. Bardzo ciekawy otaczającego go świata i chętnie zgłębiający jego tajemnice. Nadążanie za nim to nie lada wyzwanie dla rodziców i opiekunów. Jakimi cechami charakteryzuje się dwuletnie dziecko?

Rozwój motoryczny

  • Samodzielnie chodzi;
  • Potrafi ciągnąć za sobą zabawki oraz nieść dużą zabawkę lub kilka zabawek naraz;

Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dziecka wg Vojty.

Vojta w pierwszym roku życia wyróżnił cztery okresy rozwojowe – dwa zgięciowe i dwa wyprostne. Okresy te charakteryzują się przewagą albo zginaczy albo prostowników (głownie pierwsze dwa stadia, gdyż w kolejnych etapach różnica nie jest tak wyraźna – ustępuje miejsca ruchom rotacyjnym).

Cztery okresy rozwojowe według Vojty:
1) Pierwsze stadium zgięciowe – trwa od urodzenia do 6 tygodnia życia.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH