fbpx             

Mały słowniczek logopedyczny dla rodziców. cz. 2

Kolejna lista ze słownictwem specjalistycznego, wytłumaczona tak aby każdy rodzic czytający opinię swojego dziecka lepiej orientował się w nazwach stosowanych przez logopedów, zarówno w pisanych opiniach jak i używanych przez nich na co dzień w rozmowie z rodzicami.

  1. Agrafia – jest to całkowita utrata umiejętności pisania, które wcześniej dziecko posiadało.
  2. Agramatyzm – jest to budowanie wypowiedzi, ale bez stosowania zasad gramatyki.
  3. Aleksja – jest to całkowita utrata umiejętności czytania, u dzieci, które wcześniej czytać potrafiły.
  4. Ankyloglosja – Jest to wada anatomiczna języka – wędzidełko podjęzykowe jest za krótkie, co prowadzi do wielu wad wymowy.
  5. Bradylalia – artykulacja dziecka jest mocno zwolniona. Dziecko mówi za wolno.
  6. Embołofrazje – jest to dodawanie w czasie rozmowy różnych wyrazów np. eeee, no wiesz, nie. Występuje też kiedy dziecko często zaczyna zdanie od samogłoski „a”, „e”, „y”.
  7. Fonastenia – jest to zaburzenie siły głosek, które tworzy się w skutek zaburzenia mięśni oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych, np. w trakcie mutacji.
  8. Kinestezja – jest to czucie ułożenia narządów artykulacyjnych (np. dziecko wie jak ułożyć swój język w buzi, czy jak ułożyć wargi w trakcie ćwiczeń).
  9. Rewizje – dziecko, które stosuje rewizje świadomie samo poprawia swoje błędy, ponieważ samo je sobie je uświadamia.
  10. Trachylalia – artykulacja dziecka jest mocno przyśpieszona. Dziecko mówi za szybko.

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH