fbpx             

Czym jest metoda FED w terapii skoliozy?

FED czyli Fixation Elongation Derotation jest metodą, która łączy w sobie nowoczesne urządzenie oraz manualną pracę. Dzięki tej metodzie możemy skorygować skrzywienie kręgosłupa. Metodę tą stosuje się od 20 lat. Założycielem jest hiszpański fizjoterapeuta prof. Santosa Sastre Fernandez. Opisał on, jak za pomocą fizjoterapii można skorygować deformację kręgosłupa. Badania przeprowadzono w Klinice Rehabilitacji w Barcelonie, które udowodniły że leczenie metodą FED może prowadzić niemal do całkowitej korekcji kręgosłupa. Badania przeprowadzono na 800 dzieciach i jedynie 3% pacjentów ostatecznie zostało skierowanych na badanie operacyjne.

FED w języku polskim można przetłumaczyć na ustabilizowanie, wydłużenie, derotacje. Jest to trójwymiarowa korekcja kręgosłupa.

Aby poprawnie przeprowadzić terapię na początku należy przeprowadzić badanie fizykalne pacjenta. Dziecko powinno mieć wykonane badanie obrazowe kręgosłupa wraz z miednicą i stawami biodrowymi. Specjalista na podstawie zdjęcia powinien określić kąt skrzywienia Coba, kąt rotacji, torsję kręgów, test Rissera. Przed przystąpieniem do terapii powinno się ustalić odpowiednie procedury terapeutyczne, dobór odpowiednich elementów terapii oraz sklasyfikować pacjenta wg podziału King – moe (jest to rodzaj skrzywienia kręgosłupa).

Jednorazowe spotkanie składa się z trzech etapów: przygotowanie kręgosłupa do korekcji, zabieg w aparacie FED, ćwiczenia.

  • 1 etap jest potrzebny aby nie doszło do uszkodzenia tkanek podczas korekcji w aparacie. Mięśnie po stronie wypukłej skrzywienia poddaje się stymulacji np. poprzez fizykoterapię. Natomiast mięśnie po stronie wklęsłej należy rozluźnić poprzez masaż albo inne metody łagodzące napięcie mięśni.
  • 2 etap to już właściwa część terapii. Pacjent zostaje prawidłowo ustawiony w urządzeniu. Następnie dzięki stabilizatorom dokonuje się odpowiedniej korekcji kręgosłupa. Siła korekcji aplikowana jest na szczyt skrzywienia, które zostało wcześniej wyliczone. Nacisk podawany jest w kilku sekundowych setach, w przerwach dąży się do tego aby pacjent czynnie utrzymywał korekcyjne ustawienie. Jeżeli skolioza jest dwułukowa należy korygować najpierw jeden łuk, następnie drugi.
  • 3 etap to indywidualnie dobrane ćwiczenia dla potrzeb pacjenta. Elementy metody PNF, kontrola postawy ciała, odpowiednio ćwiczenia wzmacniające i rozluźniające.

Jest wiele zalet, które przemawiają za skorzystanie z tej metody terapeutycznej. Wczesna diagnoza i leczenie podczas wzrostu dziecka daje dużą możliwość wyleczenia nieprawidłowości. Jest to metoda, która modyfikuje strukturę tkanek podczas okresu wzrostu pacjenta. Metoda ta zatrzymuje patologiczny rozwój struktur kostnych a także zapobiega zmianą w tkankach miękkich i sieci sensorycznej. Stosowanie metody FED przyspiesza proces uświadamiania pacjentowi jego wad i nieprawidłowości w budowie ciała.  Dzięki leczeniu na kręgosłup można zastosować siłę korygującą, która będzie działać w przeciwnym kierunku i o wyższej sile niż deformacja. W przypadku dużych skrzywień leczenie można uzupełnić systemami ortopedycznymi. Poprawia się również komfort życia pacjenta poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych, sztywności, niestabilności. Może to pozwolić uniknąć leczenia farmakologicznego. I co najważniejsze prawidłowo przeprowadzone leczenie może zapobiec konieczności wykonania zabiegu operacyjnego.

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH