fbpx             

Naturalne karmienie a rozwój mowy

Jedną z kluczowych umiejętności rozwojowych jest ssanie i pobieranie pokarmu z piersi przez dziecko. Dzięki obserwacji powyższego procesu, można poddać szczegółowej ocenie budowę i funkcję jamy ustnej, umiejętności chwytania i ssania piersi, efektywność pobierania pokarmu, pozycję dziecka i matki podczas karmienia.

Wczesne ustalenie rodzaju nieprawidłowości umożliwia przeprowadzenie odpowiedniej korekty. Rozpoczęcie karmienia rozpoczyna się tuż po urodzeniu dziecka, jednak podczas pobytu w szpitalu, matka powinna zostać nauczona prawidłowego sposobu karmienia. W obowiązującym standardzie opieki okołoporodowej znajdują się takie współczynniki jak:

  • badanie kliniczne noworodka, obejmujące jamę ustną: symetrię, ruchomość i wielkość języka, ocenę podniebienia, ocenę poprawności odruchu ssania,
  • dokonywanie w pierwszych dniach po urodzeniu podczas karmienia bieżących obserwacji cech dobrego przystawienia i pozycji przy piersi oraz objawów skutecznego i nieskutecznego karmienia – wyniki są odnotowane w dokumentacji medycznej.

Konsultanci laktacyjni oraz neurologopedzi opracowali standaryzowany protokół oceny umiejętności ssania piersi. Służy on ocenie ssania piersi u noworodków urodzonych między 37. a 42. tygodniem życia płodowego oraz wcześniaków, które osiągnęły 37 tydzień życia płodowego. Ocenie poddane zostały:

  • budowa jamy ustnej i odruchowe reakcji oralne,
  • chwytanie i ssanie piersi,
  • efektywność pobierania pokarmu,
  • umiejętności ssania piersi – informacja dla rodziców,
  • prawidłowa pozycja matki i dziecka podczas karmienia,
  • dobowa ocena skuteczności karmienia piersią.

Prawidłowa budowa anatomiczna twarzoczaszki noworodka oraz aparatu orofacjalnego (warg, policzków, szczęki, żuchwy, języka, podniebienia twardego i miękkiego), warunkuje prawidłowe przyjmowanie pokarmu oraz zmniejsza prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń mowy. Dodatkowo prawidłowy rozwój motoryczny dziecka sprzyja zminimalizowaniu zagrożeń dotyczących wad posturalnych.

Pisząc artykuł, korzystałam z : „Postępy neonatologii.” pod red. prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa , nr 1/2014 i 2/2014, wyd. Twoje zdrowie Sp. z.o.o.

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH