fbpx             

Profilaktyka logopedyczna dziecka w wieku przedszkolnym

Wspieranie i odpowiednie stymulowanie rozwoju małego dziecka w początkowym etapie jego życia to najlepsza inwestycja w jego przyszłość. Jeśli regularnie będziemy stymulować każdą ze sfer rozwoju dziecka, nabędzie ono nowe umiejętności i utrwali te już zdobyte.

Profilaktyka logopedyczna, czyli wszelkie działania, które mają na celu zapobieganie występowania zaburzeń w mowie, to bardzo ważny aspekt rozwoju komunikacji werbalnej dziecka.

Profilaktyka logopedyczna definiowania jest jako kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.

Przedszkolak u logopedy

Profilaktyka znajdująca swoje zastosowanie u dzieci w wieku przedszkolnym polega w głównej mierze na wczesnej identyfikacji ewentualnych zaburzeń czy opóźnień w rozwoju mowy. To głównie przesiewowe badania logopedyczne umożliwiające wyodrębnienie dzieci z tak zwanej grupy ryzyka zaburzeń mowy.

Działalność taka jest coraz częściej inicjowana przez logopedów. Mając na względzie to, jak znaczący wpływ na kształtowanie się osobowości wywierają zaburzenia mowy, profilaktycznymi badaniami przesiewowymi powinny być obejmowane wszystkie dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych.

Dokonana w czasie tej wstępnej diagnozy ocena stanu wymowy dziecka, daje możliwość wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju oraz podjęcia odpowiednich działań (dalszych diagnostycznych, a następnie terapeutycznych). 

Jak wygląda badanie przesiewowe?

W trakcie przesiewowego badania mowy specjalista ocenia: poziom rozumienia poleceń słownych, zdolność wypowiadania się, poprawność artykulacyjną oraz budowę i poziom sprawności narządów mowy. Dodatkowo pod uwagę brana jest ocena istotnych dla mowy funkcji fizjologicznych (oddychanie, połykanie, żucie), a także ewentualnych parafunkcji (na przykład ssanie kciuka).

Działalność z zakresu profilaktyki logopedycznej można także organizować podczas zajęć przedszkolnych. Obejmują one nie tylko dzieci z problemami logopedycznymi, ale także te, których rozwój przebiega bez zakłóceń. Są to głównie ćwiczenia oddechowe – usprawniające nosowy tor oddychania; ćwiczenia głosowe, słuchowe, logorytmiczne oraz usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych. Wszystko to przebiega w oparciu o współpracę nauczycieli, logopedów oraz rodziców.

Tak zorganizowane działania z zakresu profilaktyki logopedycznej dają wiele możliwości i szans nie tylko na zapobieganie pojawieniu się wad wymowy, ale także na skuteczniejszą ich eliminację.

W trakcie pisania artykułu korzystałam  m. in. z : Skorek E. M., „Z logopedia na ty…”, s. 133.

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH