fbpx             

PEGAZ.LA SP. Z O.O. PROWADZĄCA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE REALIZUJE / ZREALIZOWAŁA PROJEKTY WE WSPÓŁPRACY
Z GMINAMI I INNYMI PODMIOTAMI, W TYM:

1. Gmina Kartuzy „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”
Projekt pod nazwą „Szkoła nowych możliwości rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Gminy Kartuzy„ na terenie gminy Kartuzy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w następujących placówkach oświatowych:
Szkoła Podstawowa Nr 1 W Kartuzach, Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kartuzach, Szkoła Podstawowa W Grzybnie, Szkoła Podstawowa W Łapalicach, Szkoła Podstawowa W Prokowie, Szkoła Podstawowa W Mirachowie, Szkoła Podstawowa W Dzierżążnie, Szkoła Podstawowa W Kiełpinie, Gimnazjum W Kiełpinie, Szkoła Podstawowa W Staniszewie, Gimnazjum W Staniszewie, Szkoła Podstawowa Nr 5 W Kartuzach, Gimnazjum Nr 2 W Kartuzach, Gimnazjum Nr 1 W Kartuzach, Szkoła Podstawowa W Brodnicy Górnej, Szkoła Podstawowa W Kolonii.

2. Gmina Kartuzy „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Kartuzy”
Projekt pod nazwą „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w następujących placówkach oświatowych:
Zespół Kształcenia I Wychowania W Brodnicy Górnej, Szkoła Podstawowa W Grzybnie, Zespół Kształcenia I Wychowania W Dzierżążnie, Zespół Szkół W Kiełpinie, Szkoła Podstawowa W Kolonii, Szkoła Podstawowa W Łapalicach, Szkoła Podstawowa W Prokowie, Szkoła Podstawowa W Mirachowie, Zespół Szkół W Staniszewie, Szkoła Podstawowa Nr 1 W Kartuzach, Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kartuzach, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 W Kartuzach, Przedszkole Akademia Przedszkolaka W Kartuzach, Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kartuzach, Zespół Kształcenia I Wychowania W Brodnicy Górnej, Szkoła Podstawowa W Grzybnie, Szkoła Podstawowa W Kolonii, Szkoła Podstawowa W Prokowie, Szkoła Podstawowa W Mirachowie, Zespół Szkół W Kiełpinie, Zespół Szkół W Staniszewie, Zespół Kształcenia I Wychowania W Dzierżążnie, Szkoła Podstawowa W Kolonii, Zespół Kształcenia I Wychowania W Brodnicy Górnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 W Kartuzach, Szkoła Podstawowa W Łapalicach 

3. Gmina Somonino „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino – miejsca w przedszkolach, dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji”
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu „Przedszkolaki z Naszej Paki w Gminie Somonino – miejsca w przedszkolach dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji” Zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapii integracji sensorycznej oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju „Potrafię Więcej” we współpracy z gminą Somonino dla dzieci w Gminnym Przedszkolu w Goręczynie.

4. Powiat Pucki
Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.

5. Chojnice – FDS Consulting
Przedmiot zamówienia:
„Przeprowadzenie zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową”
„Przeprowadzenie zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci”
„Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z przedszkola”

6. Pomorski Instytut Edukacji – jako podwykonawca dla MOPR Gdańsk
Diagnozy psychofizyczne dzieci  na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnej pieczy zastępczej.

7. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku)
Wykonanie diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych uczestników projektu „Gotowość Praca Samodzielność”.

8. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku) – (podwykonawca)
Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem opiekuńczo-wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychofizycznej dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz wydanie opinii diagnostycznej.

9. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku)
Prowadzenie konsultacji poradnictwa psychologicznego dla istniejących rodzin zastępczych 20, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w tym do udziału w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. 

10. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku)
Przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu przez kandydata na opiekuna zastępczego i już współpracującego opiekuna zastępczego, predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

11. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku)
Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem opiekuńczo-wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychospołecznej dzieci zagrożonych umieszczeniem  w pieczy zastępczej oraz wydanie opinii specjalistycznej.

12. Fundacja Pomorski Instytut  Edukacji
Projekt „Wszystkiego co ważne nauczę się w przedszkolu” – projekt edukacji włączającej i holistycznej w Morskim Przedszkolu w Gdańsku. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z logopedą, zajęć terapii Integracji Sensorycznej , zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ,zajęć socjoterapeutycznych, zajęć psychomotorycznych.

 13. Gmina Dębnica Kaszubska
Projekt ” Moja stara – nowa szkoła ” – „Prowadzenie zajęć z terapii integracji sensorycznej oraz socjoterapii w zespołach szkół na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”.

14. Gmina Dębnica Kaszubska
Projekt  „Prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej w Przedszkolach na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”.

15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Projekt „DDA-Pomoc i wsparcie” – prowadzenie konsultacji, terapii indywidualnej i terapii grupowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych współuzależnionych.

16. Gmina Pszczółki
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych w ramach projektu „ Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki.

17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
Organizacja i przeprowadzenie zajęć warsztatowo – szkoleniowych dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie Słupskim”

18. Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja
Przeprowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji kadry przedszkola  w Pępowie realizowanych w ramach projektu „Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

19. Fundacja Marka Kamińskiego
Opracowanie i promocja projektu systemowego wsparcia u młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób starszych mechanizmów automotywacji do zmiany stylu życia oraz promocji zachowań prozdrowotnych w obszarze profilaktyki otyłości, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. w środowisku szkolnym i akademickim oraz zamieszkania.

20. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Wejherowie
Projekt „ Za życiem” na zlecenie Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego  w Wejherowie- przeprowadzenie diagnoz oraz zajęć z logopedą, psychologiem oraz Integracji Sensorycznej dla dzieci do 7 r. życia lub rozpoczęcia nauki w szkole z Powiatu wejherowskiego.

Poradnie Pegaz w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci współpracują z następującymi placówkami oświatowymi:

Przedszkole Kreatywne W Baninie
Gminne Przedszkole w Goręczynie
Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Kartuzach
Przedszkole „Tygrysek” w Leźnie
Przedszkole ” Słoneczna Kraina” w Gdańsku Osowie
Przedszkole ” Słoneczna Kraina” w Łęgowie
Przedszkole „Tęczowa Przygoda” w Baninie
Szkoła Podstawowa w Baninie
Przedszkole Krasnoludek w Gdańsku Osowie

 

Przedszkole Bajka w Rumi
Przedszkole Rezydencja Malucha w Rumi
Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi
Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie
Morskie Przedszkole w Gdańsku
Wyspa Przedszkolaka. Przedszkole niepubliczne w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny „Olimpijczyk” w Gdańsku
Przedszkole nr 33 w Gdańsku
Przedszkole Nr 21 w Gdańsku
Przedszkole nr 11 w Gdańsku
Niepubliczne Przedszkole Smukowo w Gdańsku
Bajeczne Przedszkole w Gdańsku
Przedszkole nr 71 Diamencikw Gdańsku
Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj w Gdańsku
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku
Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina „Ujeścisko” w Gdańsku
Przedszkole Wesoła Wyspa w Gdańsku
 Przedszkole Ochronka w Gdyni
 Przedszkole Stonoga w Gdyni

 Przedszkole Smoczek w Chwaszczynie

Dobre Przedszkole w Gdyni
Przedszkole Elefun w Gdyni
Przedszkole Kids Onlyw Gdyni
Przedszkole Różowa Wieża Montessori w Gdyni


Poradnie Pegaz współpracują również z:

Fundacją Marka Kamińskiego

Stowarzyszeniem „MaMy Szczęście”

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Wydziałem Zdrowia w Słupsku

Wydziałem Zdrowia w Gdańsku

Fundacją dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”
Fundacją „Alladyn”
Fundacją „Dobrowskaz”
Fundacją „Końkretnie Pomagamy”
Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych

Pro Pomerania. Fundacja

Urzędem Miasta Gdańsk

Urzędem Miasta Słupsk

Urzędem Miasta Gdynia

Urzędem Miasta w Rumi

Urzędem Miasta w Wejherowie

Urzędem Miasta w Kartuzach

Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku

Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni

Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie

Fundacja Dzieciom ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ

Fundacją „DOGTOR”

Fundacją Indygo

Fundacją Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius”

Loopy’s World

 

 

 

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH