fbpx             

PORADNIE PEGAZ REALIZUJĄ  / REALIZOWAŁY PROJEKTY WE WSPÓŁPRACY Z GMINAMI I INNYMI PODMIOTAMI

1.Gmina Kartuzy „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”
Projekt pod nazwą „Szkoła nowych możliwości rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Gminy Kartuzy„ na terenie gminy Kartuzy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w następujących placówkach oświatowych:
Szkoła Podstawowa Nr 1 W Kartuzach
Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kartuzach
Szkoła Podstawowa W Grzybnie
Szkoła Podstawowa W Łapalicach
Szkoła Podstawowa W Prokowie
Szkoła Podstawowa W Mirachowie
Szkoła Podstawowa W Dzierżążnie
Szkoła Podstawowa W Kiełpinie
Gimnazjum W Kiełpinie
Szkoła Podstawowa W Staniszewie
Gimnazjum W Staniszewie
Szkoła Podstawowa Nr 5 W Kartuzach
Gimnazjum Nr 2 W Kartuzach
Gimnazjum Nr 1 W Kartuzach
Szkoła Podstawowa W Brodnicy Górnej
Szkoła Podstawowa W Kolonii

2.Gmina Kartuzy „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Kartuzy”
Projekt pod nazwą „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w następujących placówkach oświatowych:
Zespół Kształcenia I Wychowania W Brodnicy Górnej
Szkoła Podstawowa W Grzybnie
Zespół Kształcenia I Wychowania W Dzierżążnie
Zespół Szkół W Kiełpinie
Szkoła Podstawowa W Kolonii
Szkoła Podstawowa W Łapalicach
Szkoła Podstawowa W Prokowie
Szkoła Podstawowa W Mirachowie
Zespół Szkół W Staniszewie
Szkoła Podstawowa Nr 1 W Kartuzach
Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kartuzach
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 W Kartuzach
Przedszkole Akademia Przedszkolaka W Kartuzach
Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kartuzach
Zespół Kształcenia I Wychowania W Brodnicy Górnej
Szkoła Podstawowa W Grzybnie
Szkoła Podstawowa W Kolonii
Szkoła Podstawowa W Prokowie
Szkoła Podstawowa W Mirachowie
Zespół Szkół W Kiełpinie
Zespół Szkół W Staniszewie
Zespół Kształcenia I Wychowania W Dzierżążnie
Szkoła Podstawowa W Kolonii
Zespół Kształcenia I Wychowania W Brodnicy Górnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 W Kartuzach
Szkoła Podstawowa W Łapalicach

 1. Gmina Somonino „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino – miejsca w przedszkolach, dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji”
  Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu „Przedszkolaki z Naszej Paki w Gminie Somonino – miejsca w przedszkolach dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji” Zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapii integracji sensorycznej oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju „Potrafię Więcej” we współpracy z gminą Somonino dla dzieci w Gminnym Przedszkolu w Goręczynie.
 2. Powiat Pucki
  Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych w ramach projektu
  „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.
 3. Chojnice – FDS Consulting
  Przedmiot zamówienia:
  „Przeprowadzenie zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową”
  „Przeprowadzenie zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci”
  „Przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z przedszkola”
 1. Pomorski Instytut Edukacji – jako podwykonawca dla MOPR Gdańsk
  Diagnozy psychofizyczne dzieci  na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku)
  Wykonanie 230 diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych uczestników projektu
  „Gotowość Praca Samodzielność”.
 3. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku) – (podwykonawca)
  Przeprowadzenie 80 diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem opiekuńczo-wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychofizycznej dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz wydanie opinii diagnostycznej.
 4. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
  Prowadzenie 2160 godzin konsultacji poradnictwa psychologicznego dla istniejących rodzin zastępczych 20, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w tym do udziału w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
 5. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku)
  Przeprowadzenie badań i wydanie 100 opinii psychologicznych o posiadaniu przez kandydata na opiekuna zastępczego i już współpracującego opiekuna zastępczego, predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 6. Gmina Miasta Gdańsk (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku)
  Przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych rodzin z dziećmi z problemem opiekuńczo-wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychospołecznej dzieci zagrożonych umieszczeniem  w pieczy zastępczej oraz wydanie opinii specjalistycznej.
 7. Fundacja Pomorski Instytut  Edukacji
  Projekt „Wszystkiego co ważne nauczę się w przedszkolu” – projekt edukacji włączającej i holistycznej w Morskim Przedszkolu w Gdańsku. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z logopedą, zajęć terapii Integracji Sensorycznej , zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ,zajęć socjoterapeutycznych, zajęć psychomotorycznych.
 8. Gmina Dębnica Kaszubska
  Projekt ” Moja stara – nowa szkoła ” – „Prowadzenie zajęć z terapii integracji sensorycznej oraz socjoterapii w zespołach szkół na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”.
 9. Gmina Dębnica Kaszubska
  Projekt  „Prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej w Przedszkolach na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”.
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
  Projekt „DDA-Pomoc i wsparcie” – prowadzenie konsultacji, terapii indywidualnej i terapii grupowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych współuzależnionych.

Poradnie Pegaz w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci współpracują z następującymi placówkami oświatowymi:

Przedszkole Kreatywne W Baninie
Gminne Przedszkole w Goręczynie
Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Kartuzach
Przedszkole „Tygrysek” w Leźnie
Przedszkole ” Słoneczna Kraina” w Gdańsku Osowie
Przedszkole ” Słoneczna Kraina” w Łęgowie
Przedszkole „Tęczowa Przygoda” w Baninie
Szkoła Podstawowa w Baninie
Przedszkole Krasnoludek w Gdańsku Osowie

 

Przedszkole Bajka w Rumi
Przedszkole Rezydencja Malucha w Rumi
Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi
Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie
Morskie Przedszkole w Gdańsku
Wyspa Przedszkolaka. Przedszkole niepubliczne w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny „Olimpijczyk” w Gdańsku
Przedszkole nr 33 w Gdańsku
Przedszkole Nr 21 w Gdańsku
Przedszkole nr 11 w Gdańsku
Niepubliczne Przedszkole Smukowo w Gdańsku
Bajeczne Przedszkole w Gdańsku
Przedszkole nr 71 Diamencikw Gdańsku
Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj w Gdańsku
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku
Przedszkole Publiczne Słoneczna Kraina „Ujeścisko” w Gdańsku
Przedszkole Wesoła Wyspa w Gdańsku
 Przedszkole Ochronka w Gdyni
 Przedszkole Stonoga w Gdyni
 Przedszkole Smoczek w Chwaszczynie

Dobre Przedszkole w Gdyni
Przedszkole Elefun w Gdyni
Przedszkole Kids Onlyw Gdyni
Przedszkole Różowa Wieża Montessori w Gdyni


Poradnie Pegaz współpracują również z:

Fundacją Marka Kamińskiego

Stowarzyszeniem „MaMy Szczęście”

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Wydziałem Zdrowia w Słupsku

Wydziałem Zdrowia w Gdańsku

Fundacją dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”
Fundacją „Alladyn”
Fundacją „Dobrowskaz”
Fundacją „Końkretnie Pomagamy”
Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych
Pro Pomerania. Fundacja

Urzędem Miasta Gdańsk

Urzędem Miasta Słupsk

Urzędem Miasta Gdynia

Urzędem Miasta w Rumi

Urzędem Miasta w Wejherowie

Urzędem Miasta w Kartuzach

Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku

Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni

Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie

Fundacja Dzieciom ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ

Fundacją „DOGTOR”

Fundacją Indygo
Fundacją Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius”

Loopy’s World

 

 

 

 

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH