fbpx             

POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW

null
Wydryszek Dorota
Fizjoterapeuta

Magister fizjoterapii, diagnosta, terapeuta z doświadczeniem. Moja pasją jest praca z maluszkami jak i zarówno z dziećmi starszymi, po to by korygować wady postawy oraz wspierać całościowy rozwój maluchów. Certyfikowana fizjoteraputa dziecięca. Absolwentka kierunku fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Certyfikowana Terapeutka NDT Bobath. W zakresie terapii ukończyła m. in. Skoliozy- diagnostyka i postępowanie fizjoteraputyczne, metody diagnozy i terapii w fizjoterapii pediatrycznej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, Kinesiology Taping.

null

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku logopedia. Pracuję z dziećmi z zaburzeniem rozwoju językowego, z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także z chorobami genetycznymi i neurologicznymi. W swojej pracy z dziećmi cenię sobie możliwość terapii przez zabawę. Cenną częścią terapii jest współpraca z rodzicami. Prowadzę także terapię wad wymowy dzieci i dorosłych.

null

Logopeda Wczesnej Interwencji. Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim. Od tego czasu nieustannie poszerza swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w rozwoju mowy i komunikacji (opóźniony rozwój mowy, całościowe zaburzenia rozwoju, afazja, dyslalia). Prowadzi diagnozy, terapie i konsultacje z rodzicami.

null
Woźniak Katarzyna
Fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Doświadczenie w fizjoterapii pediatrycznej zdobywa od 2007 roku. W terapii dzieci pracuje głównie metodą NDT – Bobath mającej na celu wspomaganie rozwoju prawidłowych funkcji motorycznych u niemowląt oraz dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego. Swoją terapię wspomaga technikami manualnymi i powięziowymi oraz kinesiologytapingiem. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu rehabilitacji pediatrycznej, cały czas podnosi swoje kwalifikację, aby jak najwydajniej pomagać małym pacjentom. Do terapii dzieci podchodzi w sposób kompleksowy i całościowy, indywidualnie dobierając techniki terapeutyczne i zaopatrzenie ortopedyczn

null
Furtak Marta
Fizjoterapeuta

Jestem magistrem fizjoterapii -absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Od czasu zakończenia studiów nieustannie pogłębiam swoją wiedzę. Jestem certyfikowanym terapetą : NDT Bobath, PNF,. masaż Shantala. Ukończyła również kursy :rozwój dziecka do 1rz, trojplaszczyznowa terapia skolioz, przygotowanie stopy do chodu, kinesiology taping, masażz tkanek głębokich. Bardzo lubię pracę zarowno z niemowlętami jak i dziećmi starszymi. Pracuję głównie z dziećmi z wadami postawy, asymetria ulozeniowa, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, pacjentami neurologicznymi oraz genetycznymi.

null

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła I stopień terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs terapii behawioralnej oraz trzy stopniowy kurs Integracji Sensorycznej wraz uprawnieniami diagnostyki. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biegła psycholog z listy, przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W poradni prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi oraz konsultacje rodzinne. Specjalizuje się w pełnej diagnostyce funkcjonowania dzieci i młodzieży, a także diagnostyce Integracji Sensorycznej.

null
Koczorowska Klaudia
Fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Fizjoterapeuta dzieci z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w terapii niemowląt i dzieci starszych. Mając na uwadze efektywność terapii w swojej pracy korzysta z metod i koncepcji wykorzystywanych na całym świecie: NDT Bobath, PNF, Kinesiology Taping, Metoda Prechtla, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Koncepcja Halliwick, The S-E-T Concept.

null
Kocik Katarzyna
Psycholog, Terapeuta

Psycholog i terapeuta SI. Jestem psychologiem i certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne (specjalność rodziny) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej pod patronatem PTIS. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobyłam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach, świetlicy środowiskowej, oraz szpitalu. Uczestniczę w kursach i szkoleniach, podczas których podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiam wiedzę. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i przynosi ogromną satysfakcję. W swojej pracy przywiązuje dużą wagę do współpracy z rodzicami. Sposób prowadzenia terapii dobieram do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

null
Maks Małgorzata
Terapeuta

Jestem absolwentką Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na kierunku pedagogika. Specjalizuję się w zakresie pedagogiki integracyjnej i terapii pedagogicznej. Prowadzę zajęcia specjalistyczne o charakterze: korekcyjno- kompensacyjnym, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rozwijających uzdolnienia , terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej. Celem mojej pracy jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa dzieci, motywowanie do podejmowania działań na różnym poziomie trudności, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznej w sferze słuchowo -językowej, wzrokowej, ruchowej, koncentracji uwagi, orientacji w przestrzeni, schemacie własnego ciała oraz doskonalenia umiejętności szkolnych. W swojej pracy uwzględniam indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

null
Surażyńska Jolanta
Terapeuta

mgr Jolanta Surażyńska- w poradni prowadzę konsultacje pedagogiczne z rodzicami, terapie dzieci z opinią WWRD, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i innymi deficytami do lat 7. Zajmuje się również diagnozowaniem dzieci pod kątem dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, gotowości szkolnej, jak i również podejrzenia zagrożenia dysleksją dla dzieci w wieku przedszkolnym.

null
Królewicz Dorota
Psycholog, Pedagog, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym, psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji o Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie. Prowadzę : psychoterapię indywidualną dziecka(od 3 r.ż) nastolatka, spotkania rodzicielskie, spotkania w diadzie matka – dziecko( dzieci od 0 do 3 r.ż) Decyzja o formie pomocy jest podejmowana po odbyciu 2-3 spotkań konsultacyjnych, które służą zebraniu niezbędnych informacji dotyczących wieloaspektowego funkcjonowania dziecka.

null
Oleksiak-Rachwalik Marlena
Rehabilitant

Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii, certyfikowanym terapeutą NDT–Bobath. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Na co dzień zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz wadami postawy. Praca z małymi pacjentami jest dla mnie jednocześnie najważniejszą i najbardziej wdzięczną pasją, gdyż radość na twarzach maluszków, postęp w ich rozwoju, jak i zadowolenie rodziców są źródłem mojej satysfakcji oraz motywacji do dalszego działania.

null
Kosakowska Katarzyna
Fizjoterapeuta

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku na wydziale Fizjoterapii. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Prowadzę terapię i diagnozę z zakresu Integracji Sensorycznej. Ukończyłam różne kursy specjalizacyjne między innymi Ndt-Bobath oraz ll Stopień Diagnozy i Terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

null
Wrześniewska Aleksandra
Logopeda, Terapeuta

Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki oraz pedagog wczesnej edukacji. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołami wad wrodzonych, opóźnionym rozwojem mowy, mózgowym porażeniem dziecięcym, dyslalią. Prowadzi konsultacje i diagnozy niemowląt, małych dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W Poradni Pegaz tworzy własne programy terapii logopedycznej, opierając się na konsultacjach z rodzicami oraz diagnozie opartej na wnikliwej obserwacji poczynań dziecka. Zajęcia prowadzi w formie zabawy, tak żeby ćwiczenia logopedyczne były dla dzieci przyjemnością i źródłem wielu doświadczeń.

null
Kaczmarek Magdalena
Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, o kierunku – Logopedii. Posiada specjalizację nauczycielską i wczesnej interwencji. Pracuje z dziećmi w każdym wieku. Zajmuje się każdymi wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy. Od kilku lat związana z Poradnią Pegaz. Doświadczenie zdobywała też w innej Poradni, szkole Państwowej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, prywatnej szkole dla dzieci autystycznych. Prywatnie- fanka teatru, kiedyś prowadziła też zajęcia teatralne dla dzieci.

null
Miotk Magdalena
Logopeda
null
Bielawska Anna
Logopeda
null
Murawska Marta
Logopeda
null
Kutwin Katarzyna
Terapeuta

Jestem absolwentką studiów magisterskich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuję przede wszystkim ze starszymi dziećmi, specjalizuję się w pracy z dziećmi z wadami postawy. Jestem terapeutką metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), PNF. W swojej pracy najbardziej cenię sobie kontakt z małymi pacjentami i ich wielkimi marzeniami.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH