fbpx             

POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW

null
Koczorowska Klaudia
Fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Fizjoterapeuta dzieci z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w terapii niemowląt i dzieci starszych. Mając na uwadze efektywność terapii w swojej pracy korzysta z metod i koncepcji wykorzystywanych na całym świecie: NDT Bobath, PNF, Kinesiology Taping, Metoda Prechtla, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Koncepcja Halliwick, The S-E-T Concept.

null

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku logopedia. Pracuję z dziećmi z zaburzeniem rozwoju językowego, z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także z chorobami genetycznymi i neurologicznymi. W swojej pracy z dziećmi cenię sobie możliwość terapii przez zabawę. Cenną częścią terapii jest współpraca z rodzicami. Prowadzę także terapię wad wymowy dzieci i dorosłych.

null
Furtak Marta
Fizjoterapeuta

Jestem magistrem fizjoterapii -absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Od czasu zakończenia studiów nieustannie pogłębiam swoją wiedzę. Jestem certyfikowanym terapetą : NDT Bobath, PNF,. masaż Shantala. Ukończyła również kursy :rozwój dziecka do 1rz, trojplaszczyznowa terapia skolioz, przygotowanie stopy do chodu, kinesiology taping, masażz tkanek głębokich. Bardzo lubię pracę zarowno z niemowlętami jak i dziećmi starszymi. Pracuję głównie z dziećmi z wadami postawy, asymetria ulozeniowa, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, pacjentami neurologicznymi oraz genetycznymi.

null

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła I stopień terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs terapii behawioralnej oraz trzy stopniowy kurs Integracji Sensorycznej wraz uprawnieniami diagnostyki. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biegła psycholog z listy, przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W poradni prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi oraz konsultacje rodzinne. Specjalizuje się w pełnej diagnostyce funkcjonowania dzieci i młodzieży, a także diagnostyce Integracji Sensorycznej.

null
Maks Małgorzata
Terapeuta

Jestem absolwentką Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na kierunku pedagogika. Specjalizuję się w zakresie pedagogiki integracyjnej i terapii pedagogicznej. Prowadzę zajęcia specjalistyczne o charakterze: korekcyjno- kompensacyjnym, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rozwijających uzdolnienia , terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej. Celem mojej pracy jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa dzieci, motywowanie do podejmowania działań na różnym poziomie trudności, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznej w sferze słuchowo -językowej, wzrokowej, ruchowej, koncentracji uwagi, orientacji w przestrzeni, schemacie własnego ciała oraz doskonalenia umiejętności szkolnych. W swojej pracy uwzględniam indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

null
Hadamik Katarzyna
Fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Doświadczenie w fizjoterapii pediatrycznej zdobywa od 2007 roku. W terapii dzieci pracuje głównie metodą NDT – Bobath mającej na celu wspomaganie rozwoju prawidłowych funkcji motorycznych u niemowląt oraz dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego. Swoją terapię wspomaga technikami manualnymi i powięziowymi oraz kinesiologytapingiem. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu rehabilitacji pediatrycznej, cały czas podnosi swoje kwalifikację, aby jak najwydajniej pomagać małym pacjentom. Do terapii dzieci podchodzi w sposób kompleksowy i całościowy, indywidualnie dobierając techniki terapeutyczne i zaopatrzenie ortopedyczn

null
Murawska Marta
Logopeda

Neurologopeda, terapeuta ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczę w licznych konferencjach i szkoleniach. Zawodowe zainteresowania skupiam wokół diagnozy i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Pracuję również z dorosłymi.
Z zamiłowania rękodzielnik. Swoją pasję do papieru i nożyczek wykorzystuje również w pracy tworząc gry i pomoce logopedyczne. W terapii staram się dostosowywać tematykę i metody pracy indywidualnie do potrzeb i zainteresowań każdego dziecka. Ukończone kursy/szkolenia: diagnoza i terapia idzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapia ręki, ruch i rytm w terapii małych dzieci, komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC, projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy.

null
Oleksiak-Rachwalik Marlena
Rehabilitant

Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii, certyfikowanym terapeutą NDT–Bobath. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Na co dzień zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz wadami postawy. Praca z małymi pacjentami jest dla mnie jednocześnie najważniejszą i najbardziej wdzięczną pasją, gdyż radość na twarzach maluszków, postęp w ich rozwoju, jak i zadowolenie rodziców są źródłem mojej satysfakcji oraz motywacji do dalszego działania.

null
Wrześniewska Aleksandra
Logopeda, Terapeuta

Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki oraz pedagog wczesnej edukacji. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołami wad wrodzonych, opóźnionym rozwojem mowy, mózgowym porażeniem dziecięcym, dyslalią. Prowadzi konsultacje i diagnozy niemowląt, małych dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W Poradni Pegaz tworzy własne programy terapii logopedycznej, opierając się na konsultacjach z rodzicami oraz diagnozie opartej na wnikliwej obserwacji poczynań dziecka. Zajęcia prowadzi w formie zabawy, tak żeby ćwiczenia logopedyczne były dla dzieci przyjemnością i źródłem wielu doświadczeń.

null
Miotk Magdalena
Logopeda
null
Bielawska Anna
Logopeda
null
Surażyńska Jolanta
Terapeuta

mgr Jolanta Surażyńska- w poradni prowadzę konsultacje pedagogiczne z rodzicami, terapie dzieci z opinią WWRD, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i innymi deficytami do lat 7. Zajmuje się również diagnozowaniem dzieci pod kątem dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, gotowości szkolnej, jak i również podejrzenia zagrożenia dysleksją dla dzieci w wieku przedszkolnym.

null
Aleksandra Duda
Fizjoterapeuta

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia. W pracy koncentruję się na indywidualnym i holistycznym podejściu do małego pacjenta. Staram się stworzyć pozytywną atmosferę na zajęciach, dzięki której dzieci chętnie w nich uczestniczą. Stale poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Ukończone kursy:
– Zoga Movement w terapii niemowląt,
– Hipotonia. Dobór technik stymulacji rozwoju niemowląt hipotonicznych,
– Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych,
– Warsztaty stawiam na stopy,
– PNF,
– Kinesiologytaping,
– Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym,
– kursantka Cranial Facial Therapy Academy.

null
Natalia Dzido
Fizjoterapeuta

Jestem absolwentką Collegium Medicum im. w Bydgoszczy
i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie zdobyłam tytuł magistra fizjoterapii.
Pracuję z dziećmi z obciążeniami neurologicznymi i genetycznymi, wadami stóp, zaburzeniami rozwoju motorycznego, nieprawidłowym rozkładem napięcia mięśniowego, niemowlętami z asymetrią oraz wcześniakami.Największą satysfakcję i radość prawia mi praca z niemowlętami.
Staram się cały czas podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo
w szkoleniach i kursach. Ukończyłam: NDT Bobath Basic, NDT Bobath Baby, Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na podstawach neurofizjologicznych- metoda „Zukunft- Huber”, Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii, Masaż Shantala.

null
Paulina Kalwat Subotowicz
Logopeda

Jestem logopedą (specjalność: wczesna interwencja logopedyczna) oraz nauczycielem wczesnej edukacji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach. Najczęściej prowadzę terapię małych dzieci z afazją, dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniem ze spektrum autyzmu i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi a także terapię ręki. Pracuję również z niemowlakami. Uwielbiam prowadzić zajęcia w formie zabawy, wykorzystując przy tym śpiew i rytmikę. ukończone kursy / szkolenia : Terapia ręki I i II moduł”, “Terapia miofunkcjonalna”, “Wspomaganie komunikacji u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych”, “Niemowlę u logopedy”, “Połykanie i pozycja spoczynkowa języka”, “Rola powięzi w pracy logopedy”,”Ankyloglosja krok po kroku. Diagnoza wędzidełek jamy ustnej” i wiele innych.

null
Plichta Agata
Pedagog

Jestem pedagogiem oraz terapeutą. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnych formach rozwoju zawodowego, pozwalających mi wzbogacać warsztat pracy i poznawać nowoczesne metody pracy z dziećmi.
Prowadzę terapię pedagogiczną z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz kształcenia specjalnego. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności staram się łączyć dobrą zabawę z nauką. Cierpliwie czekam na efekty i cieszę się z każdego sukcesu dziecka.

null
Julia Szybiak
Fizjoterapeuta

Jestem absolwentką warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Moimi pacjentami są głównie dzieci z wadami postawy, problemami z dystrybucją napięcia mięśniowego oraz z niepełnosprawnością ruchową. Specjalizuję się w pracy ruchem, oddechem oraz odpowiednio dobranymi ćwiczeniami.
Ukończyłam kurs PNF oraz terapii tkanek miękkich, cały czas dokształcam się też w kinezyterapii i innych metodach pracy z małymi pacjentami.

null
Magdalena Górlik
Oligofrenopedagog

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim na kierunku wczesna edukacja. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę poprzez czynny udział w szkoleniach i warsztatach. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Od kilku lat prowadzę grupy przedszkolne pokazując dzieciom jak skonstruowany jest świat i pomagam im poznać jego tajemnice. Szczególny nacisk kładę na wszechstronny rozwój dzieci, poprzez zabawę i innowacyjne metody wychowawcze.

null
Edyta Walas
Psycholog

Mgr psychologii. Na co dzień prowadzę zajęcia indywidualne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pracuję z dziećmi w grupie przedszkolnej wspierając ich rozwój emocjonalno-społeczny, umiejętności komunikacji i zabawy. Pomagam rozwijać samodzielność oraz ciekawość świata. Ważna dla mnie jest współpraca z rodzicami, którym oferuję wsparcie i pomoc w odnalezieniu indywidualnej drogi dla dalszego rozwoju dziecka.

null
Katarzyna Kubow Kulesza
Terapeuta SI / Pedagog

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku,gdzie ukończyłam studia w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Logopedią .Terapeuta SI. Praca z dziećmi jest moją pasją.Uważam,że do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie,a najlepszą nauką jest zabawa i poznanie zmysłowe.W pracy kieruję się słowami Janusza Korczaka ,,Mów dziecku,że jest dobre,że może,że potrafi….”

null
Katarzyna Budzińska
Logopeda

Ukończyłam studia z logopedii na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością: neurologopedia. Doświadczenie zdobywam w przedszkolu specjalnym, przychodni i w prywatnym gabinecie. Pracuję z dziećmi i dorosłymi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami głosu. Podczas pracy staram się dopasowywać metody indywidualnie do każdego Pacjenta. Cenię sobie również współpracę z innymi specjalistami.

null
Martyna Sztumer
Terapeuta SI

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. . Pracując w szkole zaczęłam dostrzegać różne ruchowe problemy dzieci , które nie koniecznie wynikały z słabej sprawności motorycznej. Próbując znaleźć przyczyny tych problemów zainteresowałam się terapią integracji sensorycznej. Zgłębiając ten temat zauważyłam, że prawidłowo funkcjonujące procesy integracji sensorycznej mogą być rozwiązaniem wielu trudności i barier dzieci szkolnych.

Ukończenie 2 etapowego kursu na terapeutę Integracji Sensorycznej uświadomiło mi jak ważne jest dla prawidłowego rozwoju dziecka doświadczanie świata różnymi zmysłami , dostarczanie różnorodnych stymulacji i nauczenie się odpowiedniego reagowania na otoczenie oraz modulowania odbieranych bodźców z otoczenia .

Zdobytą wiedzę z ukończonego kursu oraz innych szkoleń z zakresu integracji sensorycznej połączyłam z doświadczeniem z pracy jako nauczyciel dzięki czemu dostrzegam więcej ważnych elementów w funkcjonowaniu małego organizmu.

null
Urszula Jaworska
Terapeuta SI

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna,  pedagogika wczesnoszkolna z logopedią, studiów magisterskich logopedycznych o specjalności neurologopedycznej oraz studiów podyplomowych na kierunku: Wczesna Interwencja Logopedyczna, w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Terapeutka integracji sensorycznej.Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci chorych neurologicznie, dzieci z autyzmem, jąkającymi się oraz z innymi wyzwaniami rozwojowymi.Szczególnie interesuje się zaburzeniami mowy na tle pochodzenia neurologicznego. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej w wyniku uszkodzenia mózgu. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w gdyńskich poradniach psychologiczno- pedagogicznych i przedszkolach skupiając się na holistycznym, interdyscyplinarnym postępowaniu. W pracy stosuje między innymi metodę integracji sensorycznej, metodę Dobrego Startu, terapię ręki, metodę elektrostymulacji, kinesiotapingu. 

null
Jagienka Kubska
Logopeda

Absolwentka logopedii ze specjalizacją neurologopedii.Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą.Byłam wolontariuszką oraz członkinią Naukowego Koła Logopedów
Jestem przyszłym terapeutą integracji sensorycznej.
Byłam wolontariuszką oraz członkinią Naukowego Koła Logopedów
Jestem wielką pasjonatką sztuki i wszelkich prac kreatywnych.

null
Natalia Pozhar
Pomoc terapeuty

Od zawsze marzyłam o pracy z dziećmi. Teraz mogę to zrobić pracując pomocnikiem terapeuty w przedszkolu w Gdańsku. Moje zadanie, to wspierać nauczyciela przedszkolnego w opiece nad dziećmi podczas zajęć dydaktycznych i czasu wolnego.

null
Agnieszka Jasińska Dziewulska
Pedagog

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogika. Ukończyłam kurs I stopnia na terapeutę integracji sensorycznej oraz kurs terapii ręki z uprawnieniami do diagnozy zaburzeń małej motoryki. Aktualnie uzupełniam swoje wykształcenie na studiach magisterskich z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studiach podyplomowych Stosowana Analiza Zachowań: terapia spektrum zaburzeń autystycznych.

null
Zofia Rokowska
Pomoc terapeuty
Aktualnie studiuje Pedagogikę jestem w połowie drogi, a od trzech lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi i aktualnie nie wyobrażam sobie zmiany profesji.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH