fbpx             

POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW

null
Koczorowska Klaudia
Fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Fizjoterapeuta dzieci z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w terapii niemowląt i dzieci starszych. Mając na uwadze efektywność terapii w swojej pracy korzysta z metod i koncepcji wykorzystywanych na całym świecie: NDT Bobath, PNF, Kinesiology Taping, Metoda Prechtla, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Koncepcja Halliwick, The S-E-T Concept.

null

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku logopedia. Pracuję z dziećmi z zaburzeniem rozwoju językowego, z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także z chorobami genetycznymi i neurologicznymi. W swojej pracy z dziećmi cenię sobie możliwość terapii przez zabawę. Cenną częścią terapii jest współpraca z rodzicami. Prowadzę także terapię wad wymowy dzieci i dorosłych.

null
Furtak Marta
Fizjoterapeuta

Jestem magistrem fizjoterapii -absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Od czasu zakończenia studiów nieustannie pogłębiam swoją wiedzę. Jestem certyfikowanym terapetą : NDT Bobath, PNF,. masaż Shantala. Ukończyła również kursy :rozwój dziecka do 1rz, trojplaszczyznowa terapia skolioz, przygotowanie stopy do chodu, kinesiology taping, masażz tkanek głębokich. Bardzo lubię pracę zarowno z niemowlętami jak i dziećmi starszymi. Pracuję głównie z dziećmi z wadami postawy, asymetria ulozeniowa, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, pacjentami neurologicznymi oraz genetycznymi.

null
Hadamik Katarzyna
Fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Doświadczenie w fizjoterapii pediatrycznej zdobywa od 2007 roku. W terapii dzieci pracuje głównie metodą NDT – Bobath mającej na celu wspomaganie rozwoju prawidłowych funkcji motorycznych u niemowląt oraz dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego. Swoją terapię wspomaga technikami manualnymi i powięziowymi oraz kinesiologytapingiem. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu rehabilitacji pediatrycznej, cały czas podnosi swoje kwalifikację, aby jak najwydajniej pomagać małym pacjentom. Do terapii dzieci podchodzi w sposób kompleksowy i całościowy, indywidualnie dobierając techniki terapeutyczne i zaopatrzenie ortopedyczn

null
Maks Małgorzata
Terapeuta

Jestem absolwentką Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na kierunku pedagogika. Specjalizuję się w zakresie pedagogiki integracyjnej i terapii pedagogicznej. Prowadzę zajęcia specjalistyczne o charakterze: korekcyjno- kompensacyjnym, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rozwijających uzdolnienia , terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej. Celem mojej pracy jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa dzieci, motywowanie do podejmowania działań na różnym poziomie trudności, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznej w sferze słuchowo -językowej, wzrokowej, ruchowej, koncentracji uwagi, orientacji w przestrzeni, schemacie własnego ciała oraz doskonalenia umiejętności szkolnych. W swojej pracy uwzględniam indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

null

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła I stopień terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs terapii behawioralnej oraz trzy stopniowy kurs Integracji Sensorycznej wraz uprawnieniami diagnostyki. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biegła psycholog z listy, przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W poradni prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi oraz konsultacje rodzinne. Specjalizuje się w pełnej diagnostyce funkcjonowania dzieci i młodzieży, a także diagnostyce Integracji Sensorycznej.

null
Surażyńska Jolanta
Terapeuta

mgr Jolanta Surażyńska- w poradni prowadzę konsultacje pedagogiczne z rodzicami, terapie dzieci z opinią WWRD, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i innymi deficytami do lat 7. Zajmuje się również diagnozowaniem dzieci pod kątem dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, gotowości szkolnej, jak i również podejrzenia zagrożenia dysleksją dla dzieci w wieku przedszkolnym.

null
Oleksiak-Rachwalik Marlena
Rehabilitant

Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii, certyfikowanym terapeutą NDT–Bobath. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Na co dzień zajmuje się rehabilitacją niemowląt, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz wadami postawy. Praca z małymi pacjentami jest dla mnie jednocześnie najważniejszą i najbardziej wdzięczną pasją, gdyż radość na twarzach maluszków, postęp w ich rozwoju, jak i zadowolenie rodziców są źródłem mojej satysfakcji oraz motywacji do dalszego działania.

null
Wrześniewska Aleksandra
Logopeda, Terapeuta

Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki oraz pedagog wczesnej edukacji. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołami wad wrodzonych, opóźnionym rozwojem mowy, mózgowym porażeniem dziecięcym, dyslalią. Prowadzi konsultacje i diagnozy niemowląt, małych dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W Poradni Pegaz tworzy własne programy terapii logopedycznej, opierając się na konsultacjach z rodzicami oraz diagnozie opartej na wnikliwej obserwacji poczynań dziecka. Zajęcia prowadzi w formie zabawy, tak żeby ćwiczenia logopedyczne były dla dzieci przyjemnością i źródłem wielu doświadczeń.

null
Miotk Magdalena
Logopeda
null
Bielawska Anna
Logopeda
null
Murawska Marta
Logopeda

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH