fbpx             

„Uprzejmie informujemy, że Pegaz.la sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.22/00039/2018.”

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

DOPALACZE I UŻYWKI – ZNIEWALACZE UMYSŁU

Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom rzetelne informacje na temat sposobów i środków, po które sięga młodzież w celach odurzenia się oraz wskazanie następstw towarzyszących ich nadużywaniu. Nauczyciele zostaną zapoznani z prawnymi regulacjami związanymi z nadużywaniem leków i innych substancji oraz procedurami sądowymi, którymi mogą posiłkować się w przypadku wystąpienia problemu. Wskazane zostaną również metody adekwatnego i skutecznego reagowania w przypadku zagrożenia wśród podopiecznych.

SKUTECZNE METODY MOTYWOWANIA UCZNIA

Skuteczne motywowanie uczniów do nauki jest jednym z problemów, z jakimi borykają się nauczyciele i rodzice. Podczas warsztatów nauczyciele dowiedzą się, co motywuje do nauki, poznają praktyczne metody wpływu na uczniów oraz skuteczne systemy kar i nagród z perspektywy wiedzy psychologicznej. Dowiedzą się także, jak wspierać i podtrzymywać motywację w klasie. Poznają metody współpracy z uczniami i ich rodziną.

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI RÓWIEŚNICZEMU? STOP DLA PRZEMOCY

Celem spotkania jest zaprezentowanie uczestnikom sposobów zapobiegania agresji i radzenia sobie z jej przejawami wśród uczniów. Uczestnicy poznają sposoby kształtowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych u dzieci i młodzieży. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną również sposoby rozpoznawania różnych form i aktów przemocy wśród dzieci i młodzieży.

DEPRESJA JAKO GŁÓWNE ZAGROŻENIE DLA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać sytuacje kryzysowe, pierwsze sygnały, symptomy problemów emocjonalnych młodych ludzi, poznają procedury i sposoby pomocy uczniom i ich rodzinie. Poznają sposoby pozytywnego rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz uzyskują narzędzia skutecznej pomocy uczniom.

INTEGRACJA SENSORYCZNA W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ

Jest to cykl szkoleń w wymiarze 25 godzin w ciągu 4 dni. Skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, a jego celem jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat znaczenia integracji odruchów w procesie edukacji, umiejętności diagnozy potrzeb uczniów, zdobycie umiejętności doboru ćwiczeń terapii pedagogicznej, spełniającej przesłanki integracji sensorycznej jaki i umiejętność zastosowania wybranych ćwiczeń Integracji Sensorycznej w procesie edukacji

AKTYWNE METODY PRACY Z GRUPĄ

3-godzinne szkolenie dedykowane nauczycielom w celu zapoznania się z dynamiką pracy grupy oraz nauki aktywnych metod nauczania. Szkolenie ukazuje wartość metod aktywizujących stosowanych w procesie dydaktycznym oraz wyposaża uczestnika w konkretne narzędzia pracy, z których może korzystać podczas procesu nauczania. Uczestnik poznaje zasady pracy z grupą oraz bogactwo technik, dzięki którym może realizować postawione przez siebie cele wychowawcze i dydaktyczne.

JĘZYK ANGIELSKI – 100 GOTOWYCH POMYSŁÓW NA ATRAKCYJNE ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych, zajęcia będą prowadzone w języku polskim lub angielskim i będą obejmować pomysły ćwiczeń, zabaw, gier, podpowiedzi, jak planować pracę na tydzień, miesiąc, semestr, rok; jak sobie radzić w różnych sytuacjach.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – PODSTAWY DOBREGO ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA DZIECKA

Szkolenie obejmuje 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – założenia i podstawy prawne, diagnoza i metody pracy z dziećmi – charakterystyka wybranych metod, programy wczesnego wspomagania dziecka, przebieg wczesnego wspomagania, rola nauczyciela, współpraca z rodzicami dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju

MALUCH BADACZ. GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Szkolenie dedykowane nauczycielom. Jego celem jest przybliżenie uczestnikom gier i zabaw, które rozbudzają ciekawość poznawczą dziecka i umiejętności poszukiwania odpowiedzi na stawiane pytania. Efektem ma być zróżnicowanie form pracy, gier, zabaw wykorzystywanych podczas zajęć, aby pomóc dziecku szybciej osiągnąć dojrzałość szkolną. Tematyka obejmuje: stare i nowe gry planszowe, karciane oraz zabawy dla poszczególnych grup wiekowych, zabawy doskonalące spostrzeganie, geometria w plastyce itp. Warsztat prezentuje metody i sposoby zabawy matematyką, które można wykorzystać w pracy z grupą. Zabawy, które rozwijają słownictwo i pojęcia matematyczne, udoskonalają umiejętności liczenia. Warsztat obejmuje atrakcyjne gry i ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie pojęć kalendarzowych, porządkowanie i segregowanie. Wszyscy uczestnicy warsztatu otrzymują materiały, w wersji papierowej, z opisem wszystkich zadań

* Cena brutto za jeden warsztat

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH