fbpx             
Designed by onlyyouqj / Freepik

Wsparcie rozwoju wcześniaków poprzez wczesną rehabilitację

Przyczyna przedwczesnego porodu w wielu wypadkach jest nieznana (około 20%) i zależy od wielu czynników społecznych i medycznych. Wprowadzona ochrona kobiet w ciąży,  polegająca na skróceniu czasu trwania pracy i zniwelowaniu szkodliwego wpływu  środowiska oraz ciężkiej pracy fizycznej zapobiega przedwczesnym porodom. Równie ważna jest wczesna diagnostyka w trakcie ciąży jak i sprawnie działająca opieka medyczna nad ciężarną i jej dzieckiem. Niezależnie od powziętych środków zaradczych dzieci wciąż rodzą się przedwcześnie. Wcześniaki leczą się na specjalistycznych oddziałach neonatologicznych, na których opiekuje się nimi specjalnie przeszkolony personel medyczny i odpowiedni sprzęt medyczny.

Za wcześniaka światowa organizacja zdrowia WHO uważa:
„Noworodka urodzonego po 22 tygodniu życia, a przed 37 tygodniem ciąży (przed 259  dniem  ciąży  od  pierwszego  dnia  ostatniej  miesiączki),  niezależnie od urodzeniowej masy ciała noworodka.”

Problemy wcześniaków
Wcześniaki jest to wyjątkowa grupa pacjentów, która ma specyficzne problemy. Wynikające z tego, że w pierwszym okresie – noworodkowym, następuje przystosowanie się do życia pozamacicznego. Obejmuje on pierwsze 4 tygodnie życia. Aby narządy przystosowały się do nowego środowiska muszą nastąpić liczne zmiany, pozwalające na  samodzielne  podjęcie  podstawowych  funkcji  życiowych.  Jest to o wiele trudniejszy okres dla wcześniaków niż noworodków donoszonych, które dodatkowo muszą się mierzyć z niedojrzałością układów organizmu.

Wcześniactwo wiąże się głównie z niedoborem masy ciała i mniejszym niż zazwyczaj  wzrostem  oraz  niedojrzałością  układów  organizmu,  co  powoduje  wiele komplikacji.  Przykładem  jest  większe  narażenie  na  infekcje  i  obniżona odporność. Większość  problemów  wcześniaków  wynika  z  niedojrzałości  układu oddechowego, nerwowego, krwionośnego.

Badania wykazują, że noworodki przedwcześnie urodzone wykazują większą wrażliwość  na  ból  niż  urodzone  o  czasie. Łączy  się  to  z  niedojrzałym  układem nerwowym.  Noworodek na oddziale  neonatologii  zużywa  dużo  energii  na  przewlekły  stres  związany  z  bólem i niesprzyjającymi  warunkami.  Wszystkie  te  czynniki  mogą  doprowadzić do zaburzeń emocjonalnych, ruchowych i behawioralnych. Dla tego ważne jest stwarzanie odpowiednich warunków na oddziale neonatologii.

Dzieci  donoszone  dzięki  40  tygodniowej  ciąży  są najczęściej  ułożone  w  prawidłowej pozycji zgięciowej. Wcześniaki charakteryzują się obniżonym napięciem, słabą siłą mięśniową,  asymetrią  ułożeniową  oraz  pozycją  wyprostną  i  zwiększonym odwiedzeniem. Często zauważa się u nich nadwrażliwość na bodźce, głównie w okolicy dłoni, podeszw stóp i okolicy ust.

U dzieci urodzonych przedwcześnie możemy zaobserwować osłabiony,  nieprawidłowy  odruch  ssania  oraz  zaburzoną  ruchomość języka,  trudność  w  połkaniu. Z powodu niedojrzałości układu pokarmowego często nie mogą przyjmować naturalnego pokarmu i wymagają specjalistycznego odżywiania. Wszystkie te problemy pokazują, że takie dzieci potrzebują wielokierunkowego wsparcia ich rozwoju.

Znaczenie rehabilitacji
Jedną z możliwości wspierania rozwoju psychoruchowego na oddziale neonatologii jest rehabilitacja. Z analizy wybranych publikacji literatury medycznej, prowadzenie rehabilitacji na oddziale neonatologii ma znaczenie zarówno terapeutyczne jak i profilaktyczne. Za  podjęciem  tak  wczesnej  terapii  przemawia  wiele  czynników,  między  innymi wyjątkowo duża plastyczność układu nerwowego u noworodków. Wiąże się z tym możliwość korygowania zaburzonych funkcji oraz kompensacji deficytów. Wczesna rehabilitacja  pozwala  na  zahamowanie  rozwoju  wielu  zaburzeń  o  postępującym przebiegu, a niekiedy nawet na całkowite zatrzymanie niekorzystnych zmian.

Główny  wniosek  jest  więc  taki,  że  wcześniaki  potrzebują  jak  najwcześniej rozpoczynanej, intensywnej, właściwie prowadzonej rehabilitacji. Poza wymienioną korekcją  zaburzeń,  terapie  pozwalają  wykorzystać  drzemiący  w  nowonarodzonym organizmie potencjał, umożliwiając rozwój wrodzonych zdolności.

Rehabilitacja na oddziale neonatologii ma również znaczenie profilaktyczne. Jest stymulacją  właściwego  rozwoju,  zwłaszcza  u  wcześniaków,  których  rozwój  jest trudny  do  przewidzenia  ze  względu  na  specyficzne  uwarunkowania  związane z momentem  przerwania  życia  wewnątrzmacicznego,  stanem  ogólnym i powikłaniami pierwszych dni życia pozamacicznego.

Badania  przedstawione  w  różnych publikacjach analiza  wskazują  na  wysoką ocenę znaczenia rehabilitacji wcześniaków na oddziale neonatologii.  Przykładem jest  praca naukowa:  Pawlak A.,   Bartelmus E.  gdzie podkreślają  fakt,  że  najlepiej  jest  wprowadzić  rehabilitację  od  pierwszych  dni, aby  zapewnić  idealne  warunki  do  rozwoju  noworodkom  przedwcześnie urodzonym.

Rehabilitacja wcześniaków
Usprawnianie wcześniaków powinno być rozpoczęte jak najwcześniej, już na oddziale  neonatologii,  aby  uzyskać  jak  najlepsze  efekty  terapii. Należy ją wprowadzać  u  wszystkich  wcześniaków,  dlatego  że  należą  one  do  grupy wysokiego  ryzyka,  narażonej  na  opóźniony  rozwój  psychoruchowy. Terapia powinna  być    prowadzona  systematycznie,  krótko  ale  często  i  kompleksowo.

Rehabilitacja opiera się na założeniu, że ośrodkowy układ nerwowy jest plastyczny i podatny  na  stymulacje. Czasami  terapia  ma  działanie  profilaktyczne, zapobiega powstaniu niekorzystnych zmian. Tak wczesne wprowadzanie terapii  tworzy  wzorzec  prawidłowego  rozwoju.  Zapobiega  powstaniu  nieprawidłowego wzorca  ruchowego  oraz  jego  utrwaleniu.  Wszystkie  czynności,  wykonywane z noworodkiem, powinny być ukierunkowane na stymulację jego rozwoju.

Rehabilitacja na oddziale neonatologii składa się z:

  • ćwiczeń z wcześniakiem prowadzonych przez fizjoterapeutę,
  • fizjoterapii klatki piersiowej,
  • masażu,
  • nauki  odpowiedniego karmienia, noszenia, układania, kangurowania.

Znaczenie rodzica w rehabilitacji noworodka
Wyżej wymienione czynności są nieodłącznym elementem opieki nad przedwcześnie urodzonym  noworodkiem  i  realizowane  zarówno  przez  personel  medyczny  jak i przeszkolonych rodziców.

W wielu publikacjach zwrócono uwagę na znaczeniu: „dotyku” oraz „kontaktu noworodka z drugim człowiekiem”, zwłaszcza rodzicem. Dlatego tak ważne jest aby rodzic jak najwięcej czasu spędzał z wcześniakiem zapewniając mu bodźce takie jak ma noworodek w domu, który jest noszony, przytulany i przez większość czasu ma kontakt z drugim człowiekiem. Ponadto rodzic powinien wiedzieć jak odpowiednio opiekować się swoim dzieckiem by przy okazji prawidłowo stymulować jego rozwój. Stąd niezwykle  ważne jest zaangażowanie rodziców w rehabilitację swoich dzieci, która wspiera ich prawidłowy rozwój.

Niestety w Polsce nie na wszystkich oddziałach neonatologii są fizjoterapeuci lub jest ich niewystarczająca liczba, by poświęcić odpowiednią ilość czasu wszystkim dzieciom i przeszkolić rodziców. Nie należy również zapominać że, po wyjściu ze szpitala wcześniak powinien być pod kontrolą fizjoterapeuty aby nadrobić różnicę między nim a noworodkiem donoszonym i nie zaprzepaścić pracy jaka została rozpoczęta w szpitalu.

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH