fbpx             

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego przyczyną niedosłuchu i zaburzeń rozwoju mowy u dzieci

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego jest przewlekłym schorzeniem, o różnorodnych przyczynach. Polega na zaleganiu płynu w obrębie ucha środkowego, upośledza to ruchomość kosteczek słuchowych oraz błony bębenkowej. Nieprawidłowości takie są bezpośrednią przyczyną niedosłuchu typu przewodzeniowego, a ten z kolei może powodować zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy.

Zaleganie wysięku w uchu środkowym jest najczęstszą przyczyną przedłużającego się niedosłuchu u dzieci. Okresowe lub stałe niedosłyszenie spowodowane gromadzeniem płynu w uchu środkowym dotyczy co dziesiątego dziecka w wieku przedszkolnym. Najczęściej chorują dzieci pomiędzy 3. a 6. rokiem życia. Dzieci bardzo często nie zgłaszają żadnych dolegliwości. To rodzice lub opiekunowie zauważają niedosłuch dziecka.

Na co należy zwrócić uwagę?

Rodzicu, jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko:

  • wcale nie mówi lub mówi bardzo mało;
  • mówi głośno;
  • mówi niezrozumiale dla otoczenia, jego artykulacja jest niewyraźna;
  • domaga się wzmacniania głośności radia, telewizora;
  • nie reaguje na kierowane do niego komunikaty;
  • wspomaga się dokładną obserwacją ust rozmówcy;
  • słabną jego zdolności językowe;
  • ma problemy w kontaktach z rówieśnikami;
  • sprawia wrażenie nadpobudliwego, nieuważnego

…koniecznie skonsultuj się z lekarzem pediatrą, laryngologiem oraz logopedą. Długotrwały niedosłuch w okresie wczesnodziecięcym niekorzystnie wpływa na rozwój mowy, języka, zdolności poznawcze, intelektualne oraz emocjonalne.

Konsekwencje niedosłuchu przewodzeniowego (zakres zaburzeń głosu i mowy zależy od stopnia niedosłuchu oraz czasu jego trwania):

1. Zaburzenia różnicowania słuchowego głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.
2. Zaburzenia rozumienia niektórych słów.
3. Zaburzenia rozumienia zasad gramatycznych.
4. Zaburzenia produkcji mowy.
5. Ograniczone wyrażanie emocjonalnych cech mowy (rytm, intonacja).

Terapia logopedyczna jest konieczna po uprzednim wykonaniu badań specjalistycznych i wdrożeniu leczenia farmakologicznego bądź chirurgicznego.

Pisząc artykuł, korzystałam z:
Czajkowska I., Wysiękowe zapalenie ucha środkowego jako najczęstsza przyczyna niedosłuchu w okresie rozwoju mowy, [w:] Medycyna w logopedii, Błeszyński J., Gdańsk 2013, Harmonia.
Obrębowski A., Obrębowska Z., Wpływ przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego na rozwój mowy u dzieci, [w:] Otolaryngologia 2009.

About the Author :

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH