fbpx             

„Uprzejmie informujemy, że Pegaz.la sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.22/00039/2018.”

Szkolenia dla uczniów

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

CZYM JEST DEPRESJA? – WARSZTAT PROFILAKTYCZNY

Depresja występująca wśród młodych uczniów nie jest rzadkim zjawiskiem. Dzięki warsztatom uczniowie będą lepiej rozumieli siebie i zmiany, jakie zachodzą w ich rozwoju oraz poznają podstawowe strategie rozwiązywania problemów w sytuacjach kryzysowych oraz mechanizmy powstania depresji i radzenia sobie z obniżonym nastojem. Przedstawimy przyczyny i trudności, na jakie narażeni są i z jakimi spotykają się młodzi ludzie, a bazując na ich doświadczeniach i wiedzy przekażemy sposób wspomagania ich rozwoju i sposób radzenia sobie z przeciwnościami.

JAK PORADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?

Podczas zajęć uczniowie zyskają wiedzę dotyczącą teorii stresu, zdobędą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, poznają techniki relaksacyjne w radzeniu sobie ze stresem oraz nauczą się wykorzystywać stres jako swojego sojusznika.

SZKODA ŻYCIA NA PICIE – WARSZTAT PROFILAKTYCZNY

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się, jak wskazać czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na powstawanie uzależnienia, poznają zależność pomiędzy doświadczaniem stresu, a skłonnością do sięgania po używki. Dowiedzą się, że nadużywanie alkoholu jest problemem dotyczącym różnych grup społecznych i wiekowych oraz zrozumieją konsekwencje uzależnienia.

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI RÓWIEŚNICZEMU?
STOP DLA PRZEMOCY

Podczas zajęć uczniowie zyskają wiedzą dotyczącą teorii stresu, zdobędą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, poznają techniki relaksacyjne w radzeniu sobie ze stresem oraz nauczą się wykorzystywać stres jako swojego sojusznika.

Cena brutto za jeden warsztat

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH