fbpx             

PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNE PEGAZ

w Gdańsku i w Gdyni

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat do naszych Przedszkoli Terapeutycznych Pegaz w Gdańsku i Gdyni . Realizujemy  podstawę programową wychowania przedszkolnego w kameralnych grupach.

W trakcie naszej pracy skupiamy się na rozwoju sposobu komunikowania dzieci, przygotowaniu do samodzielnego działania oraz  wdrażaniu ich do życia społecznego. Przedszkola Pegaz efektywnie przygotowują swoich podopiecznych do edukacji szkolnej i późniejszego samodzielnego życia.

Nad edukacją i bezpieczeństwem dzieci czuwa wyspecjalizowany personel: nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy oraz terapeuci indywidualni – logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej.

bezpłatne przedszkola terapeutyczne w Gdańsku, Gdyni, Słupsku

          Przedszkola Terapeutyczne Pegaz mieszczą się przy Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach przedszkolnych oraz specjalistycznych gabinetach terapii indywidualnej ( w tym gabinetach fizjoterapeutycznych i integracji sensorycznej ) w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu. W każdym z miast, w których znajdują się nasze przedszkola zapewniamy kilkanaście miejsc dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

          Dla Rodziców Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czesne w roku szkolnym 2023 /2024  wynosi 400,00 zł (opieka, edukacja, terapie grupowe i indywidualne, wyżywienie i wszelkie materiały dydaktyczne są bezpłatne). W roku szkolnym 2024 /2025 czesne wynosić będzie 550,00 zł. 

          W ramach realizacji kształcenia specjalnego zapewniamy terapie indywidualne dostosowane do potrzeb Dziecka zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii.

Dla dzieci ubiegających się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (będących w trakcie procesu diagnostycznego) przygotowaliśmy dwa pakiety płatne:

Pakiet I - do 10 godzin

czesne miesięczne900 zł
wyżywienie za dzień18,20 zł
2 godziny zegarowe indywidualnej terapii tygodniowo dostosowanych do potrzeb dziecka: zajęcia z fizjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą ręki.

Pakiet II - do 5 godzin

czesne miesięczne600 zł
wyżywienie za dzień15,60 zł
2 godziny zegarowe indywidualnej terapii tygodniowo dostosowanych do potrzeb dziecka: zajęcia z fizjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą ręki.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dziecko kwalifikuje się do Przedszkola Terapeutycznego- zapraszamy na bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

 

Zapraszamy do kontaktu:
Rekrutacja

tel: 733 123 696

Kontakt

PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE GDAŃSK

PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE GDYNIA

Dokumenty do pobrania :

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH